راهنمای نویسندگان

  1. (ارجاع درون متنی)، در متن مقاله در پایان نقل ‌قول یا موضوع استفاده ‌شده، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:

      منابع فارسی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: جلد/ صفحه)

      منابع لاتین: (صفحه، جلد: سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛

   - چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

   - آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال: «تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العــالَمین» (اعراف:54)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است.

  1. (یادداشت ها) تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متنی (بند1) خواهد بود).
  2. (منابع، مآخذ و کتابنامه) در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به ‌صورت زیر ارائه شود:

              کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شماره چاپ (به غیر از چاپ اول).

              مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه.

              مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.

 

  1. (چکیده‌) دارای 150 تا 200 واژه و دربر دارندۀ تبیین (بیان مسئله، ضرورت تحقیق، توضیح فرضیه، اشاره به روش تحقیق، نتایج تحقیق و کاربردهای آن) 
  2. مقاله در سایز  A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد، متن مقاله با قلم BMitra13، لاتین Times New Roman11، و یادداشت‌ها و کتابنامه BZar10، حروفچینی شود.
  3. حجم تمام بخش‌های مقاله حداکثر 25 صفحه (7500 واژه) باشد.
  4. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ و یا همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.
  5. حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ است و مقالات دریافتی برگردانده نمی‌شود.
  6. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ، پس از نظر داوران، با هیئت تحریریه مجله است.
  7. مجله در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.