حقوق اقلیت‌ها از دیدگاه قانون اساسی افغانستان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری فقه قضایی(گرایش جزا و جرم‌شناسی) جامعۀ المصطفی العالمیه مشهد مقدس

چکیده

در هر کشوری وجود گروه‌های اقلیت‌ واقعیتی است که از قرن‌ها وجود داشته و دارد. کشور افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که دارای اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و دینی است، اما بحث از حقوق اقلیت‌ها از قدمت زیادی در آن بر خوردار نیست و اقلیت به عنوان یکی از شهروندان افغانستان که از تمام حقوق یک شهروند برخوردار باشد پس از اجلاس «بن» و تصویب قانون اساسی 1382 به وجود آمد. در این تحقیق به حقوق اقلیت‌ها در قانون افغانستان از چشم‌انداز عدم تبعیض و اعمال حقوقی، امنیت آزادی‌های در امنیت، مذهب، زبان، تحصیل و آزادی در قضاوت پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها