درباره نشریه

این نشریه  از "قوانین و اصول کمیته اخلاق بین المللی نشر (کوپ COPE) " پیروی می کند؛
• دسترسی به مقالات منتشر شده : به صورت دسترسی باز open acces؛
• نوع  داوری: دوسو ناشناس؛
• مشابهت یابی: تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می گردد؛
• هزینه پردازش و چاپ مقالات:  ندارد
• زمان داوری:  حداکثر 2 ماه؛
• درای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
• اولین شماره: بهار و تابستان 1391؛
• نوبت‌ چاپ: دو فصلنامه؛
• زبان مجله: فارسی؛
• حوزه  تخصصی: حقوق؛
• نمایه در نمایه های علمی:  بلی.